"AZƏRMARKA" MMC

    English

1993, 1 Fevral. Atlar.

170-177
Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində offset üsulu ilə çap olunub.
Perforasiya: (170-176) - 13.0 və (N 177) - 12.5.
Markanın ölçüsü: 40x30 mm.
Çox rənglidir.
N 170 - 20 g. Akhaltəkin cinsindən olan at.
N 171 - 30 g. Kabardin cinsindən olan at A horse of breed, saddle-pack.
N 172 - 50 g. Karabair cinsindən olan at.
N 173 -1 m. Don cinsindən olan at.
N 174 - 2 m. 50 g. Yakut cinsindən olan at A horse breed, saddle-pack and draught, yerli qışlaqlarda.
N 175 - 5 m. Orlov cinsindən olan löhrəm at .
N 176 - 10 m. Azərbaycan dəliboz cinsindən olan at. Yerli. Çox rəngli.
Hədiyyə vərəqi. Hədiyyə vərəqinin ölçüsü: 80x60. Hədiyyə vərəqində markaların ölçüsü: 42x32 mm.
N 177 - 8 m. Garabağ cinsindən olan at. Hədiyyə vərəqinin kənarlarında dağlarda otlayan atların şəkilləri təsvir olunnmuşdur. Markanın şəklinin kənarları perforasiya olunmuşdur . Çox rənglidir. Vərəqdə 50 (5 x 10) marka var.
Tirajı: 600000, 600000, 600000, 600000, 600000, 100000, 100000.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar