"AZƏRMARKA" MMC

    English

1998, January, 13. Naqanoda keçirilən Qış Olimpiya Oyunları.

499-507Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
markanın ölçüsü: 42,6x28,5mm.
Vərəqdə 8 (4x2) marka var.
Vərəqin ölçüsü: 138x115 mm.
Çox rənglidir. Londonda THoQ tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


4 Fevral, 1998. –Ąahzadə Diana.

508-509Ron Rundonun sənət əsəridir: Marka mellə ağardılmı—” yapı—”qanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmu—”dur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 42,6x28,5mm.
Vərəqin ölçüsü: 142x135mm.
Çox rənglidir. Fransada CARTOR SP tərəfindən çap olunmu—”dur. Ətraflı


23 Mart, 1998. Bahram Gur.

510Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 22.1x24,4 mm.
Vərəqdə 50 (10x5) marka var.
Çox rənglidir. Londonda THoQ tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


3 Aprel, 1998. Həsən Əliyev - 90.

511İ. Məmmədovun sənət əsəridir.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 42.6x28,5 mm.
Vərəqdə 50 (10x5) stampmarka var.
Çox rənglidir. Londonda THoQ tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


10 May, 1998. Heydər Əliyev 75.

512Markanın dizayneri I. Mammadovdur.
Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 51x37.5 mm.
hədiyyə vərəqinin ölçüsü 114x890 mm.
Çox rənglidir. Fransada Cartor SP tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


13 May, 1998. "Qobustan" (N 443, 444, 445) vərəqin üzərində markanın təkrar çapı.

513-515Mellə ağardılmış ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində qara mürəkkəblə edilmiş tipoqrafik köməkçi çap.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 28, 6x42,6 mm.
Üç marka vərəq kimi çap edilmişdir.
Vərəqin ölçüsü: 126x84 mm.
Yazı Tel-Avivda keçirilən Dünya Filateliya Sərgisi haqqındadır.
Çox rənglidir. N 513 ‚€“ 515 markalarının üzərində narinci rəngdə loqo var.
Yazılar ingilis dilindədir. Ətraflı


2 Iyun, 1998. Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin yubileyi.

516-518İ. Məmmədovun sənət əsəridir.
Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 42, 6x28, 5mm.
Vərəqdə 50 (5x10) marka var.
Çox rənglidir. Fransada Cartor SP tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


7 İyul, 1998. Bül-Bül 100.

519İ. Məmmadovun sənət əsəridir. Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 28, 5x42, 6 mm.
Vərəqdə 50 (10x5) marka var .
Çox rənglidir. Londonda THOQ tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


13 Noyabr, 1998. Şaxmat. Disney

520-529Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 38.1x50.8 mm,
Vərəqin ölçüsü: 182.0x145.0 mm,
Hədiyyə vərəqi: 128.0x112.0 mm.
Çox rənglidir. Londonda THOQ tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


28 Dekabr, 1998. Disney. Şaxmat

530Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
markanın ölçüsü: 37.5x51.0 mm.
Vərəqdə 20 (5x4) marka var.
Çox rənglidir. Ətraflı


29 Dekabr, 1998. Novruz bayramı . Avropa - 98.

531-532İ. Məmmadovun sənət əsəridir. Marka litoqrafik üsulla mellə ağardılmış kağız üzərində çap olunmuşdur.
Perforasiya: 12.
markanın ölçüsü: 42.0x28.5 mm.
Vərəqin ölçüsü: 106x165mm.
Çox rənglidir.
Vərəqdə 10 (2x5) marka var.
Almaniyada tipoqraf GmbH Kaiserslanten tərəfindən çap olunmuşdur. Ətraflı


Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar