"AZƏRMARKA" MMC

    English

18 Sentyabr, 2002. Papa İohan Pavel II Azərbaycana səfəri.

619
X. Mirzəyevin sənət əsəridir.
Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 42x28 mm.
Hədiyyə vərəqinin ölçüsü 80x65 mm.
Çox rənglidir. Fransada "Cartor Security Printing",tərəfindən çap olunmuşdur.
N 619 - 1500 man. Markanın üzərində Papa Iohan Pavel II və Heydər Əliyevin portreti təsvir olunmuşdur.
Hədiyyə vərəqinin üzərində Bakı şəhərinin ponoraması təsvir olunmuşdur.
Tirajı: 20000.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar