"AZƏRMARKA" MMC

    English

2005-ci il, 25 oktyabr. "Avropa" mövzusunda buraxılmış ilk poÇt markasının 50 illiyi.

711

712

713

714

715

716

717

718
Rəssam: X. Mirzəyev.
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı
marka kağızı, darağabənzər dişi 12,75 və dişsiz.
Markanın ölçüsü 44x31 mm.
Bir vərəqdə 36 (6x6). Çoxrəngli.
Çap olunub "Akzente Weber", Almaniya.
711 - 3000 man. Markanın mərkəzində həmin mərasimə aid hazırlanmış emblem təsvir olunub. Markanın sağ tərəfində 1956 ildə bu mövzuda buraxılmış ilk poçt markalarının şəkilləri əks edilib. Markanın rəngi yaşıldır.
712 - 3000 man. Markanın mərkəzindəki rəsm marka № 711 marka ilə eynidir. Markanın rəngi qəhvəyidir. Markanın sağ tərəfində "Avropa-98" mövzusuna 1998 ildə buraxılmış markaların rəsmi təsvir olunub.
713 - 3000 man. Markanın mərkəzindəki rəsm marka № 711 ilə eynidir. Markanın rəngi sarıdır. Markanın sağ tərəfində "Avropa-2000" mövzusuna 2000 ildə buraxılmış markaların rəsmi təsvir olunub.
714 - 3000 man. Markanın mərkəzindəki rəsm marka № 711 ilə eynidir. Markanın rəngi çəhrayıdır. Markanın sağ tərəfində "Avropa-2003" mövzusuna 2003 ildə buraxılmış markaların rəsmi təsvir olunub.
Tiraj: təmiz, dişli - hərəsindən 30000 ədəd. Söndürülmüş - hərəsindən 500000 ədəd.
715 - 3000 man. Markanın rəsmi, rəngi marka № 711 ilə eynidir. Marka dişsiz şəkilində çap olunub.
716 - 3000 man. Markanın rəsmi, rəngi marka № 712 ilə eynidir. Marka dişsiz şəkilində çap olunub.
717 - 3000 man. Markanın rəsmi, rəngi marka № 713 ilə eynidir. Marka dişsiz şəkilində çap olunub.
718 - 3000 man. Markanın rəsmi, rəngi marka № 714 ilə eynidir. Marka dişsiz şəkilində çap olunub.
Tiraj: təmiz, hərəsindən 15000 ədəd. Söndürülmüş - hərəsindən 500000 ədəd.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar