"AZƏRMARKA" MMC

    English

News

  advanced  

27.06.2006. "Qarabağ atları"

749

750

751

752

753-756

757
Rəssam X. Mirzəyev.
Çap növü ofset.
Təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı. Çərçi-vəli dişi 14,0.
Markanın ölçüsü 40x28 mm. Dördrənqli. Bir vərəqdə olan markaların sayı 24(4x6). Kiçik vərəqin ölçüsü 122x94 ııım, kiçik vərəqdə markanın ölçüsü 52x37 mm. Bir kiçik vərəqdə olan markaların sayı 4(2x2). Blokun ölçüsü 82x65 mm. Blokda markanın ölçüsü 28x40 mm.
Çap olunub"Belaruskiy
Dom Peçati",Belarusiya.

N749 -20 qəpik. Marka üzərində arxa planda - Pənah xanın qəsri, Şuşa qala divarları 1750 il şəkilləri təsvir olunub. Qabaq planda isə "Xan" (1867) atının şəkli əks edilib.

N750 - 20 qəpik. Marka üzərində arxa planda - Şuşa qala divarlarının (1750 il) şəkli təsvir olunub. Qabaq planda isə "Zaman" (1952 il) atının şəkli əks edilib.

N 751 - 20 qəpik. Marka üzərində arxa planda - Şuşa şəhəri Gəncə qapısı (1750 il) şəklinin təsviri var. Qabaq planda isə "Sarvan" (1987 il) atının şəkli əks edilib.

N 752 - 20 qəpik. Marka üzərində arxa planda Ağdam rayonu "Qutlu Musa" türbəsi (1314 il) şəkli təsvir olunub. Qabaq planda isə "Qar-Qar" (2001 il) atının şəkli əks edilib.
Tirajı hərəsindən 20000 ədəd.


N753 - 20 qəpik. Markanın rəsmi N749 marka ilə eynidir.
N754 - 20 qəpik. Markanın rəsmi N750 marka ilə eynidir.
N755 - 20 qəpik. Markanın rəsmi N751 marka ilə eynidir.
N756 - 20 qəpik. Markanın rəsmi N752 marka ilə eynidir.
Tirajı 10000 ədəd kiçik vərəq.

N757 - 60 qəpik. Blokun üzərində arxa planda Şuşa şəhəri Şahzadə Natəvanın sarayının şəkli təsvir olunub. Marka üzərində isə Şahzadə Natəvana məxsus olan "Əliyetməz" (1867) atının şəkli əks edilib.
Tiraji: 20000 ədəd
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar